Algemene Voorwaarden

Achter de Schermen

Beste deelnemer,

vanaf het moment dat jij je aanmeldt voor bijvoorbeeld een cursus of opleiding zijn we heel hard bezig om een mooie cursus te organiseren. We verzamelen materiaal uit de natuur, doen noodzakelijke inkopen en hebben overleg met instructeurs en vrijwilligers. Achter de schermen zijn we voortdurend bezig om van iedere cursus een beleving te maken. Lees daarom deze algemene voorwaarden goed door zodat niemand voor onaangename verassingen kan komen te staan.

Informatie

Heb je vragen, wil je meer informatie over een cursus? Bel met Thijmen: 06- 24218862 Of stuur een bericht naar: info@livingbynature.nl . Telefonisch zijn we meestal van maandag tot donderdag bereikbaar tussen 8.30 en 18.00. Van vrijdag tot zondag nemen we de telefoon op als het kan. Vaak worden er cursussen gegeven waardoor we niet altijd in staat zijn op te nemen. Daarnaast zijn we ook te bereiken via sociale mediakanalen.

Tarieven & Informatie

De tarieven en andere informatie staan per activiteit vermeld op de website en op Facebook. Soms herhalen we berichten of doen we een korte oproep en staan niet alle details erbij vermeld. Heb je vragen of wil je gewoon iemand telefonisch spreken dan kan dat. Living by Nature behoudt zich het recht om bij onvoldoende aanmeldingen de activiteit te annuleren. Je wordt hierover uiterlijk 7 dagen voor aanvang geïnformeerd. Het reeds betaalde geld wordt dan volledig door ons terugbetaald. Living by Nature zal, waar mogelijk, met jou vrijblijvend naar alternatieven zoeken. Bij elke activiteit staat vermeld of er eventuele meerkosten van toepassing zijn. Denk dan aan een extra huid bij een looicursus, omdat je tijd over hebt of thuis verder wil gaan. Of de aanschaf van gebruikt gereedschap tijdens de activiteit.

Aanmelden & Aanbetalen

Wanneer je je definitief hebt aangemeld voor een activiteit dan houden we een plek voor je vrij. Hieronder verstaan wij: een ingevuld inschrijfformulier hetzij digitaal hetzij op papier of een emailbericht waarin duidelijk vermeld staat dat je meedoet of je opgeeft voor een activiteit.
In sommige gevallen zullen we je vragen een aanbetaling te doen voor de activiteit van 10% van het totaal bedrag om jouw plek te reserveren.

Ontevreden

Tijdens een cursus zal gevraagd worden of een en ander naar wens is. We doen ons uiterste best aan ieders verwachtingen van de cursus te voldoen. Mocht je onderdelen missen, iets niet duidelijk vinden of heb je een ander punt dan verwachten wij dat je ons daarover aanspreekt. De instructeur zal dit met jou bespreken en oplossen. Geef je tijdens de cursus niet aan wat je mist dan kunnen we na afloop niets meer veranderen aan de dag. Wij geven geen cursusgeld retour op het moment dat cursisten zich niet hebben uitgesproken tijdens de cursus zelf.

Veiligheid

De instructeurs houden rekening met ieders veiligheid. In sommige cursussen wordt gewerkt met bijvoorbeeld een mes. De instructeur ziet erop toe dat jij veilig werkt voor jezelf en de omgeving. Dit heeft ook betrekking op rondslingerend materiaal, de omgang met de natuur en met anderen.
Bij verschil van inzicht over een veiligheidssituatie heeft de instructeur per definitie het laatste woord!

De instructeurs van Living by Nature hebben het recht een cursist bij wangedrag of herhaaldelijk niet opvolgen van instructies, waardoor onveilige situaties ontstaan, weg te sturen van de cursus. Hierop zal later een gesprek volgen tussen de cursist en instructeur. Deelname is ten alle tijden op eigen risico. Als cursist ben je eindverantwoordelijk voor je eigen veiligheid. Ben je niet helemaal zeker van zaken, stel vragen! En geef aan bij de instructeurs hoe je je voelt.

Living by Nature, of een van de onderaannemers, is niet aansprakelijk voor geleden schade of persoonlijk letsel als gevolg van deelname aan een van onze activiteiten, tenzij deze schade het directe gevolg is van een aan Living by Nature, of een van de onderaannemers, toe te rekenen opzet of grove schuld. Ook dien je afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van de schade die jij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door deelname aan een van de aangeboden activiteiten.

Living by Nature is niet aansprakelijk voor enigerlei, door derde geleden, schade of persoonlijk letsel dat wordt veroorzaakt door een van de deelnemers aan de, door Living by Nature, georganiseerde activiteiten. Tenzij deze schade het directe gevolg is van een aan Living by Nature, of een van de onderaannemers, toe te rekenen opzet of grove schuld.

Annuleringsvoorwaarden

Afmelden voor een opleiding

  • Voor het vrijhouden van je reservering brengen we 10% van het cursusbedrag in rekening. Hierover vindt geen teruggave plaats. Weet je nog niet zeker of je mee wilt doen? Geef dan aan dat je geïnteresseerd bent. We kunnen je dan op de hoogte brengen als de cursus bijna vol is.
  • Meldt je je af minder dan 1 maand van tevoren dan brengen we 50 % van het totaalbedrag in rekening.
  • Stop je nadat de opleiding is gestart dan ben je het volledige bedrag verschuldigd.

Afmelden voor een losse cursus

  • Wanneer je besluit om niet mee te doen minder dan 1 maand van tevoren brengen we 50% van het bedrag in rekening voor de door ons geïnvesteerde tijd en materialen.
  • Bij afmelden 2 weken of minder voor de cursus brengen we het volledige bedrag in rekening

Je kunt er ook voor kiezen iemand in jouw plaats mee te laten doen. Jij bent dan verantwoordelijk voor het betalen van het volledige verschuldigde bedrag, m.a.w. wij factureren aan jou. Ook ben je verantwoordelijk voor het overdragen van alle relevante informatie aan zowel de vervangende deelnemer als aan Living by Nature.